Từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng anh

180 câu bài tập tự đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa tiếng Anh xuất xắc bao gồm lời giải lý giải chi tiết. Tài liệu môn tiếng Anh này cực kỳ phù hợp cho chúng ta học sinh ôn thi trung học phổ thông Quốc Gia môn Anh và cả các bạn sinch viên luyện thi TOIEC. Hi vọng tài liệu này sẽ tiến hành các bạn đón nhận và chia sẻ. Quý thầy cô và các bạn cũng có thể cài đặt tệp tin PDF qua LINK khá đầy đủ nghỉ ngơi cuối bài bác viết

Bài 1: Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Bạn đang xem: Từ đồng nghĩa trái nghĩa tiếng anh

Câu 1: He was asked to trương mục for his presence at the scene of crime.

A. complain B. exchange C. explain D. arrange

=> KEY C: account for = explain = lý giải cho

A. phàn nàn B. đàm phán C. giải thích D. sắp xếp

Câu 2: The teacher gave some suggestions on what could come out for the examination.

A. effects B. symptoms C. hints D. demonstrations

=> KEY C: suggestions = hints = nhắc nhở, đề xuất

A. tác động B. triệu hội chứng C. nhắc nhở D. luận chứng


*

180 câu bài bác tập tự đồng nghĩa tương quan, trái nghĩa tiếng Anh giỏi lời giải giải thích


Câu 3: I’ll take the new job whose salary is fantastic.

 A. reasonable B. acceptable C. pretty high D. wonderful

=> KEY D: fantastic = wonderful = giỏi vời

A. phù hợp B. rất có thể chấp nhận C. khá cao D. tuyệt vời

 Bài 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: Because Jachồng defaulted on his loan, the ngân hàng took him to lớn court.

A. failed to pay B. paid in full C. had a bad personality D. was paid much money

=> KEY B: defaulted = vỡ lẽ nợ, phá sản

A. cần yếu trả nợ B. thanh hao toán thù không thiếu thốn C. tính xấu D. trả tương đối nhiều tiền

Câu 2: His career in the illicit drug trade ended with the police raid this morning .

A. elicited B. irregular C. secret D. legal

=> KEY D: illicit = bất đúng theo pháp

A. lộ ra B. không bình thường C. bí mật D. hòa hợp pháp


Bài 3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: The government is not prepared to lớn tolerate this situation any longer.

A. look down on B. put up with C. take away from D. give sầu on to

=> KEY A: tolerate = độ lượng, tha máy, Chịu đựng A là tự trái nghĩa: xem thường ai, khinch miệt

B là trường đoản cú đồng nghĩa: Chịu đựng, chấp nhận

Câu 2: I clearly rethành viên talking to lớn hyên in a chance meeting last summer.

A. unplanned B. deliberate C. accidental D. unintentional

=> KEY B: a chance = bất thần, vô tình

A. không có kế hoạch B. núm ý C. vô tình D. ko chủ ý

 Bài 4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: I could see the finish line và thought I was home page and dry.

A. hopeless B. hopeful C. successful D. unsuccessful

=> KEY C: trang chính & dry = have been successful = thành công

A. vô vọng B hi vọng C. thành công xuất sắc D. thất bại

Câu 2: Carpets from countries such as Persia & Afghanisrã often fetch high prices in the United States.

A. Artifacts B. Pottery C. Rugs D. Textiles

=> KEY C: Carpets = Rugs = thảm

A. hiện tại đồ dùng B. đồ gia dụng gốm C. thảm D. dệt may

Câu 3: Though many scientific breakthroughs have sầu resulted from mishaps it has taken brilliant thinkers to recognize their potential.

A. accidents B. misunderstandings C. incidentals D. misfortunes

=> KEY A: mishaps = accidents = đen thui ro

A. tai nạn đáng tiếc B. hiểu nhầm C. ngân sách phát sinh D. bất hạnh


Bài 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: The cửa hàng assistant was totally bewildered by the customer’s behavior.

A. disgusted B. puzzled C. angry D. upset

=> KEY B: bewildered = hoang mang lo lắng, lúng túng, bối rối

A. căm ghét B. hoảng sợ, lo sợ C. khó chịu D. cực nhọc chịu

Câu 2: He didn’t bat an eyelid when he realized he failed the exam again.

A. wasn’t happy B. didn’t want khổng lồ see C. didn’t show surprise D. didn’t care

=> KEY C: didn’t bat an eyelid = không kinh ngạc, không xẩy ra shock

A. không vui B. không thích chú ý C. không không thể tinh được D. ko quan tiền tâm

Câu 3: Ralph Nader was the most prominent leader of the U.S consumer protection movement.

A. casual B. significant C. promiscuous D. aggressive

=> KEY B: prominent = rất nổi bật, đáng chú ý

A. bình thường B. xứng đáng chăm chú C. lộn xộn D. tích cực

 Bài 6: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word (s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: The International Organizations are going khổng lồ be in a temporary way in the country.

A. soak B. permanent C. complicated D. guess

=> KEY B: temporary = tạm bợ thời

A. thnóng B. vĩnh viễn C. tinh vi D. khách mời

Câu 2: The US troops are using much more sophisticated weapons in the Far East.

A. expensive B. complicated C. simple và easy to use D. difficult lớn operate

=> KEY C: sophisticated = tinch vi, phức tạp

A. mắc đỏ B. tinh vi C. dễ dàng với dễ áp dụng D. khó khăn hoạt động


Bài 7: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

 Câu 1: Tourists today flochồng to see the two falls that actually constitute Niagara falls.

A. come without knowing what they will see

B. come in large numbers

C. come out of boredom

D. come by plane

=> KEY B: flochồng = tụ tập, tụ hội thành bầy

A. cứ đọng đi nhưng ko đề xuất quyên tâm hồ hết gì chúng ta đang thấy

 B. đi với con số lớn

 C. tránh sự nhàm chán

D. đi sử dụng máy bay

Câu 2: Around 150 B.C. the Greek astronomer Hipparchus developed a system to lớn classify stars according to lớn brightness.

A. record B. shine C. categorize D. diversify

=> KEY C: classify = phân loại

A. ghi âm B. chiếu sáng C. phân các loại D. nhiều dạng

Câu 3: She is always diplomatic when she đơn hàng with angry students.

A. strict B. outspoken C. firm D. tactful

=> KEY D: diplomatic = khôn khéo

A. ngặt nghèo B. thẳng thắn C. kiên cường D. khôn khéo

 Bài 8: Choose the word that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in the following sentences.

Câu 1: In remote communities, it’s important to lớn replenish stocks before the winter sets in.

A. remake B. empty C. refill D. repeat

=> KEY B: replenish (làm đầy) >discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. clear B. obvious C. thin D. insignificant

=> KEY D:

discernible (có thể dìm thức rõ, có thể thấy rõ) >Bài 9: Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined part in the following questions

 Câu 1: Roget’s Thesaurus, a collection of English words và phrases, was originally arranged by the ideas they express rather than by alphabetical order.

A. restricted B. as well as C. unless D. instead of

=> KEY D: rather than ( rộng là ) = instead of ( nắm vì)

Nghĩa các trường đoản cú khác: unless + clause = nếu không ; as well as = cũng như; restricted = bị hạn chế

Câu 2: With the dawn of space exploration, the notion that atmospheric conditions on Earth may be quality in the solar system was strengthened.

A. outcome B. continuation C. beginning D. expansion

=> KEY C: dawn = beginning : sự bắt đầu

Nghĩa các trường đoản cú khác: expansion = sự mngơi nghỉ rộng; continuation = sự tiếp diễn; outcome = hậu quả

Câu 3: Let’s wait here for her; I’m sure she’ll turn up before long.

A. arrive sầu B. return C. enter D. visit

=> KEY A: turn up = arrive : đến

Nghĩa những từ khác: visit = thăm; enter =vào; return = quay về

 Bài 10: Mark the letter A,B,C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This tapestry has a very complicated pattern.

A. obsolete B. intricate C. ultimate D. appropriate

=> KEY B: complicated = phức tạp

A. chướng ngại vật thiết bị B. phức tạp C. sau cuối D. thích hợp hợp


Câu 2: During the Great Depression, there were many wanderers who traveled on the railroads and camped along the tracks.

Xem thêm: “ Etc Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Etc Trong Các Lĩnh Vực Khác Nhau

A. veterans B. tyros C. vagabonds D. zealots

=> KEY C: wanderers = tín đồ cỗ hành, kẻ lang thang

A. cựu binh lực B. ngừoi mới vào nghề C. kẻ lang thang D. bạn cuồng tín

Câu 3: We decided khổng lồ pay for the furniture on the installment plan.

A. monthly payment B. cash và carry C. credit thẻ D. piece by piece

=> KEY A: installment = trả góp

A. trả chi phí các tháng B. tiền mặt C. thẻ tín dụng D. từng mảnh

Câu 4: The last week of classes is always very busy because students are taking examinations, making applications lớn the University, và extending their visas.

A. hectic B. eccentric C. fanatic D. prolific

=> KEY A: very busy = rất bận rộn

A. bận bịu B. lập dị C. mê hoặc D. sung mãn

Câu 5: The drought was finally over as the fall brought in some welcome rain.

A. heatware B. harvest C. summer D. aridity

=> KEY D: drought = hạn hán

A. sức nóng B. mùa màng C. ngày hè D. khô khan

 Bài 11: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: When their rent increased from 200 to lớn 400 a month, they protested against such a tremendous

increase.

A. light B. huge C. tiring D. difficult

=> KEY B: tremendous = lớn

A. sáng sủa B. to con C. căng thẳng mệt mỏi D. khó khăn khăn

Câu 2: In 1952, Akihito lớn was officially proclaimed heir to the Japanese throne.

A. installed B. declared C. denounced D. advised


=> KEY B: proclaimed = tulặng bố

A. setup B. tulặng tía C. lên án D. khuyên

Câu 3: The augmentation in the population has created a fuel shortage.

A. increase B. necessity C. dem& D. decrease

=> KEY A: augmentation = tăng thêm

A. tăng B. cần thiết C. nhu cầu D. giảm

 Bài 12: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: She had a cozy little apartment in Boston.

A. uncomfortable B. warm C. lazy D. dirty

=> KEY A: cozy = êm ấm, tiện nghi

A. không thoải mái B. ấm áp C. lười nhác D. vết mờ do bụi bẩn

Câu 2: He was so insubordinate that he lost his job within a week.

A. fresh B. disobedient C. obedient D. understanding

=> KEY C: insubordinate = nmộc nghịch, ko tuân theo

A. tươi mới B. ngỗ nghịch C. biết nghe lời D. am hiểu

 Bài 13: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: There is growing concern about the way man has destroyed the environment.

A. ease B. attraction C. consideration D. speculation

=> KEY A: concern = liên quan, quan tiền tâm

A. giảm bớt B. đắm say C. để mắt tới D. si mê, hấp dẫn

Câu 2: Fruit and vegetables grew in abundance on the isl&. The islanders even exported the surplus.

A. large quantity B. small quantity C. excess D. sufficiency

=> KEY B: abundance = dư vượt, phong phú

A. số lượng nhiều B. con số ít C. dư vượt D. đầy đủ


Bài 14: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: If we had taken his sage advice, we wouldn’t be in so much trouble now.

A. willing B. sturdy C. wise D. eager

=> KEY C: sage = khôn, thận trọng

A. chuẩn bị sẵn sàng B. trẻ trung và tràn đầy năng lượng C. có suy xét D. háo hức

Câu 2: A mediocre student who gets low grades will have trouble getting into an Ivy League college.

A. average B. lazy C. moronic D. diligent

=> KEY A: mediocre = trung bình thường

A. mức độ vừa phải B. lười nhác C. khờ ngốc D. siêng năng

Câu 3: The politician’s conviction for tax fraud jeopardized his future in public life.

A. rejuvenated B. penalized C. jettisoned D. endangered

=> KEY D: jeopardized = khiến nguy hiểm

A. ttốt hoá B. phạt C. bỏ bỏ D. nguy hiểm

 Bài 15: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: During the five- decade history the Asian Games have been advancing in all aspects.

A. holding at B. holding back C. holding to D. holding by

=> KEY B: holding by/ at/ khổng lồ = ủng hộ, tiếp tục đến ai làm cho gì

 holding bachồng = prevent sb from doing st = ngnạp năng lượng cản ai làm cho gì

 Câu 2: The distinction between schooling và education implied by this remark is important.

A. explicit B. implicit C. obscure D. odd

=> KEY A: imply = hàm ý

A. cụ thể B. ẩn chứa C. bít qua đời D. trong xó


Bài 16: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

Câu 1: A chronic lachồng of sleep may make us irritable và reduces our motivation to work.

A. uncomfortable B. responsive C. calm D. miserable

=> KEY C: irritable = cáu kỉnh, khó chịu

A. không dễ chịu và thoải mái B. thỏa mãn nhu cầu C. bình tâm D. khốn khổ

Câu 2: Population growth rates vary among regions & even aý muốn countries within the same region.

A. restrain B. stay unchanged C. remain unstable D. fluctuate

=> KEY B: vary = khiến cho thay đổi đổi

A. khiên chế B. không cố gắng đổi  C. vẫn bất ổn định  D. đổi mới động

 Bài 17: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer that is CLOSEST in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.

 Câu 1: This is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate. A. B. C. D. matter

A. situation B. attention C. place D. matter

=> KEY A: instance = trường hợp

A. trường hòa hợp, tình huống B. tham dự C. địa điểm D. vấn đề

Câu 2: He had never experienced such discourtesy towards the president as it occurred at the annual meeting in May.

A. politeness B. rudeness C. encouragement D. measurement

=> KEY B: discourtesy = không kế hoạch sự

A. lễ phxay B. lỗ mãng C. khuyến nghị D. đo lường

Câu 3: Parents interpret facial and vocal expressions as indicators of how a baby is feeling.

A. translate B. underst& C. read D. comprehend

=> KEY B: interpret = giải thích, hiểu

A. dịch B. gọi C. gọi D. thấu hiểu


Bài 18: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning to lớn the underlined part in each of the following questions.


Câu 1: Unless the two signatures are identical, the ngân hàng won’t honor the check.

A. similar B. different C. fake D. genuine

=> KEY B: identical = giống hệt nhau

A. tương tự nhau B. không giống nhau C. giả D. tuy vậy sinh

Câu 2: Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.

A. supporting B. impugning C. advising D. denying

=> KEY B: advocating = ủng hộ

A. cỗ vũ B. phản đối C. chỉ dẫn D. từ chối

 Bài 19: Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to lớn the italic part in each of the following questions

 Câu 1: He didn’t bat an eye when he realized he failed the exam again.

A. didn’t show surprise B. didn’t want khổng lồ see

C. didn’t care D. wasn’t happy

=> KEY A: didn’t bat an eye = ko mấy quá bất ngờ / không trở nên shock

A. không kinh ngạc B. không muốn nhìn

C. ko quyên tâm D. ko vui

Câu 2: The notice should be put in the most conspicuous place so that all the students can be well- informed.

A. popular B. suspicious C. easily seen D. beautiful

=> KEY C: conspicuous = dễ thấy, hiển nhiên

A. thông thường B. nghi ngại C. dễ thấy D. đẹp

Câu 3: I think we have sầu solved this problem once & for all.

Xem thêm: Đổi Inch Sang Cm Trong Excel 2010, Cách Chỉnh Sang Đơn Vị Cm Trong Word, Excel

 A. forever B. for goods C. temporarily D. in the end

=> KEY A: once and for all = ngay chớp nhoáng hoàn thành

A. vĩnh viễn B. giỏi C. tạm thời D. cuối cùng

 Bài 20: Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the word or phrase that is OPPOSITE in meaning khổng lồ the underlined part in each of the following questions.