Tham chiếu dữ liệu giữa các sheet trong excel

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUPhường để chuyển cột từ một bảng sang một bảng khác? Giờ đây khi Excel có Mô hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUPhường đã trở bắt buộc lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan hệ giữa nhị bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau trong từng bảng. Sau đó, người mua hàng có thể tạo trang Power View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay lập tức cả lúc các bảng đó khởi đầu từ các nguồn sự khác biệt. Ví dụ, nếu người mua có dữ liệu về doanh số bán sản phẩm theo bạn, quý khách hàng có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian sáng ý để phân tích các mẫu hình doanh số bán đồ theo năm và tháng.

Tất cả các bảng vào sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách Trường PivotTable và nguồn View.

Bạn đang xem: Tham chiếu dữ liệu giữa các sheet trong excel


*

khi bạn nhập các bảng có tương quan từ một cơ sở dữ liệu có quan tiền hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan liêu hệ này trong Mô hình Dữ liệu mà nó đang xây dựng ở hậu trường. Trong tổng hợp các trường hợp khác, người mua hàng sẽ cần tạo mối quan lại hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối thiểu nhì bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột trong bảng kia.

Đặt đến mỗi bảng một tên hiểu có ý nghĩa: Trong Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập thương hiệu.

Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các cực hiếm dữ liệu duy nhất và ko có cực hiếm trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan lại hệ nếu một cột có chứa các giá trị duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan hệ.

Nếu Mối quan lại hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của người dùng chỉ chứa một bảng.

Trong vỏ hộp thoại Quản lý Mối quan lại hệ, hãy bnóng Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối Quan hệ, hãy bấm vào mũi tên cho Bảng và chọn bảng từ danh sách. Trong mối quan liêu hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về người mua hàng và hiển thị thời gian lý tưởng, người dùng sẽ chọn bảng doanh số bán sản phẩm theo bạn trcầu tiên, vì nhiều doanh số bán sản phẩm có tài năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã mang lại.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có tương quan đến Cột Liên quan lại (Chính). Ví dụ, nếu người mua hàng có cột ngày trong cả nhì bảng, quý khách hàng sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có tương quan đến bảng người tiêu dùng đã chọn cho Bảng.

Với Cột Liên quan tiền (Chính), hãy chọn cột có quý giá duy nhất khớp với cực hiếm vào cột người mua hàng đã chọn đến Cột.

Bnóng OK.

Tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa các bảng trong Excel

“Có thể cần phải có mối quan liêu hệ giữa các bảng”

Ghi chú về mối quan tiền hệ

Bạn sẽ biết mối quan hệ có vĩnh cửu hay không Khi người mua hàng kéo các trường từ các bảng sự so sánh vào danh sách Trường PivotTable. Nếu người dùng không được nhắc tạo mối quan tiền hệ, thì có nghĩa là Excel đã có lên tiếng mối quan lại hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan lại hệ cũng tương tự như việc dùng VLOOKUP: khách hàng cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tham chiếu chéo các hàng vào một bảng với các hàng vào bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian tuyệt vời, bảng Khách hàng sẽ cần có các quý hiếm ngày mà những giá trị này cũng trường tồn vào bảng hiển thị thời gian sáng ý.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian hợp lý với dữ liệu chuyến bay hàng không

Bạn có thể tìm phát âm về cả mối quan lại hệ bảng và hiển thị thời gian logic bằng cách dùng dữ liệu miễn phí trên runitravel.com Azure Marketplace. Một vài bộ vào số các bộ dữ liệu này rất lớn, nhu cầu phải có kết nối mạng internet nkhô giòn để hoàn thành tải xuống dữ liệu trong một sấp xỉ thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ runitravel.com Azure Marketplace. Trang đầu runitravel.com Azure Marketplace mở ra vào Trình chỉ dẫn Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học & Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản runitravel.com của khách hàng và bấm Đăng nhập. Xem trcầu dữ liệu sẽ xuất hiện vào cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Xem thêm: Cách Lấy Lại File Excel 2007 Chưa Lưu Hoặc Bị Lưu Đè, Luu Nhap 6/2021

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nkhô cứng, nghiệp vụ nhập sẽ mất gần đúng một phút. Khi kết thúc, người mua hàng sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ runitravel.com Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ nhì.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến cất cánh Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn Truy vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối internet nkhô nóng, thao tác nhập có thể mất 15 phút. lúc kết thúc, quý khách hàng sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là người dùng đã có nhì bảng vào tế bào hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ Power nguồn Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable trong trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Trong PivotTable, người mua hàng sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng mà lại tổng cộng số phút như là nhau mang lại mọi tháng. Các giá trị lặp lại, kiểu như hệt nhau đến thấy rằng cần có một mối quan tiền hệ.

Trong Danh sách Trường, trong “Có thể cần mối quan liêu hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan, hãy chọn On_Time_Performance và trong Cột Liên quan tiền (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và trong Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan liêu hệ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Hàm Lấy Giá Trị Trong Excel 2016, 2013, 2010, 2007 5/2021

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã sự khác biệt.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở bên trên MonthInCalendar.

Bây giờ quý khách hàng có thể phân loại các chuyến cất cánh đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các cực hiếm khác vào lịch.


Chuyên mục: Công Nghệ 4.0