Quá khứ của plan

Cách phân tách hễ từ plan rất dễ dàng, Bạn phải ghi nhớ 3 dạng sinh hoạt bảng thứ nhất để hoàn toàn có thể phân chia đụng từ đó nghỉ ngơi bất kỳ thời nào.Giờ bạn coi phương pháp phân chia cụ thể của đụng tự plan ở bảng thứ 2 chi tiết rộng về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: PLAN

Nguim thể Động danh từ Phân trường đoản cú II
to lớn plan planning planned
Bảng phân tách rượu cồn từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Bây Giờ đơn plan plan plans plan plan plan
Lúc Này tiếp diễn am planning are planning is planning are planning are planning are planning
Quá khứ đọng đơn planned planned planned planned planned planned
Quá khứ tiếp diễn was planning were planning was planning were planning were planning were planning
Lúc Này hoàn thành have sầu planned have planned has planned have sầu planned have planned have planned
Lúc Này dứt tiếp diễn have sầu been planning have been planning has been planning have been planning have sầu been planning have been planning
Quá khđọng hoàn thành had planned had planned had planned had planned had planned had planned
QK chấm dứt Tiếp diễn had been planning had been planning had been planning had been planning had been planning had been planning
Tương Lai will plan will plan will plan will plan will plan will plan
TL Tiếp Diễn will be planning will be planning will be planning will be planning will be planning will be planning
Tương Lai hoàn thành will have sầu planned will have planned will have planned will have sầu planned will have planned will have sầu planned
TL HT Tiếp Diễn will have been planning will have been planning will have been planning will have been planning will have sầu been planning will have sầu been planning
Điều Kiện Cách Hiện Tại would plan would plan would plan would plan would plan would plan
Conditional Perfect would have sầu planned would have planned would have planned would have planned would have sầu planned would have sầu planned
Conditional Present Progressive would be planning would be planning would be planning would be planning would be planning would be planning
Conditional Perfect Progressive would have been planning would have sầu been planning would have sầu been planning would have sầu been planning would have sầu been planning would have been planning
Present Subjunctive plan plan plan plan plan plan
Past Subjunctive planned planned planned planned planned planned
Past Perfect Subjunctive had planned had planned had planned had planned had planned had planned
Imperative plan Let′s plan plan