Go-kart là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ bỏ runitravel.com.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Go-kart là gì

All putt-putt holes were demolished and leveled, và the go-kart traông chồng was torn up, leaving behind big blocks of concrete.
It is a permanent motor and motorbike racing circuit with an offroad track, a rally stage and a go-kart facility.
Anything up to ten were placed in double rows within a single, hessian surrounded enclosure with no individual privacy, hence the reference to go-kart races.
After some time, they began leasing out space for a wide variety of purposes, including for office use và as an indoor go-kart traông xã.
Even manufacturers seem confused and the terms buggy và go-kart are often used interchangeably for the same vehicle.
They raced each other at carnivals & go-kart tracks as teenagers & tangled many times starting in 2001.
Các ý kiến của những ví dụ không mô tả cách nhìn của những biên tập viên runitravel.com runitravel.com hoặc của runitravel.com University Press giỏi của các đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm: Bỏ Túi 3 Cách Cắt Hình Trong File Pdf Bằng Adobe Reader Nhanh, Dễ Dàng

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn runitravel.com English runitravel.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Download Windows 8

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語