Eager to là gì

A:Eager is a word used for expressing a strong wanting khổng lồ vày or be something.. for example: After the kiểm tra he was EAGER to see his results if you have any other problem.. don"t hesitate khổng lồ ask


Bạn đang xem: Eager to là gì

A:Eager can mean excited or ready khổng lồ vì chưng something. *He was eager khổng lồ finish his essay. *She was eager about starting her new job.
A:Eager is an adjective for describing a person.It means that the person strongly wants to lớn vị something, is highly motivated lớn vì chưng something, or even can"t wait lớn vày something. You can also say that they are "itching" or "yearning" to lớn vì something--although "yearning" is a little poetic not so common in normal conversation.Some comtháng expressions with "eager."1. Eager khổng lồ please 人を楽しませる(満足させる)のに一生懸命2. To wait eagerly for something しきりに待つ3. Never be too eager for praiseBeing eager is generally a good thing, but it can also be negative if you are "over-eager."Hope this is helpful :)
A:Some times when people say eager, it has more negative context over excited. That"s when you use it in a conversational aspect. Going back to lớn the sentence, "She"s eager to please." That could mean she"s trying too hard. Over, "she"s excited to lớn please." That has a more positive context of her wanting lớn please people.
A:Anxious = preocupação, ansiedade. Ex. I am anxious/nervous/worried about the exams.Eager = quanvì vc quer dizer que tem muilớn interesse, está empolgada sobre alguma coisa. Ex. I eager khổng lồ learn English. Look forward = também tem a mesma ideia de "eager" mas você utiliza para situações que aindomain authority vai acontecer. Ex. I am looking forward to meeting you; I am looking forward lớn Christmas.
A:eager is when you"re more excited or looking forward to something. (I"m eager for the homecoming dance this weekkết thúc.) anxious is when you"re more nervous và uneasy. (the football players were all very anxious about this weekend"s homecoming game.)


Xem thêm: Dwell Time Là Gì Và Tại Sao Nó Lại Có Vấn Đề Với Seo, &Bull Kiến Càng

A:"Eager" implies right away. In other words, you cannot wait khổng lồ bởi vì something.If you would "love sầu to" vị something, it means you would enjoy doing it, but has nothing to lớn say about how soon you would like lớn bởi vì it.I would love lớn be a grandparent.
A:No difference in meaning really. Could use the words interchangeably without confusion. Eager would be more emotional based & something you want to vị soon. 1. I am eager lớn go abroad. Keen: having an interest over a longer period. 2. I am a keen gardener.

runitravel.com là một trong những nền tảng nhằm người dùng hội đàm kiến thức và kỹ năng của mình về các ngữ điệu cùng nền văn hóa truyền thống khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo an toàn rằng toàn bộ những câu vấn đáp hầu hết đúng chuẩn 100%.


Nói tính năng này như thế nào?Cái này Tức là gì?Sự khác hoàn toàn là gì?Hãy chỉ mang đến tôi phần đa ví dụ với ~~.Hỏi gì đấy khác


Xem thêm: 6 Phần Mềm Tự Động Click Chuột Tốt Nhất 2020, Tải Auto Click 2

EnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어polskiPortuguês (Brasil)PortuguêsРусский中文(简体)Español中文 (繁體)TürkçeTiếng Việt