Danh từ của behave

Cách phân chia cồn từ behave rất giản đơn, quý khách đề nghị lưu giữ 3 dạng nghỉ ngơi bảng thứ nhất nhằm rất có thể phân tách cồn từ đó sống ngẫu nhiên thời làm sao.Giờ bạn xem phương pháp chia chi tiết của động từ bỏ behave sống bảng thứ 2 cụ thể hơn về tất cả những thì.

Chia Động Từ: BEHAVE

Nguyên thể Động danh từ Phân từ II
lớn behave behaving behaved
Bảng phân chia rượu cồn từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Lúc Này đơn behave behave behaves behave behave behave
Bây Giờ tiếp diễn am behaving are behaving is behaving are behaving are behaving are behaving
Quá khđọng đơn behaved behaved behaved behaved behaved behaved
Quá khứ đọng tiếp diễn was behaving were behaving was behaving were behaving were behaving were behaving
Hiện tại hoàn thành have sầu behaved have behaved has behaved have sầu behaved have sầu behaved have sầu behaved
Lúc Này chấm dứt tiếp diễn have sầu been behaving have sầu been behaving has been behaving have sầu been behaving have been behaving have sầu been behaving
Quá khứ hoàn thành had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved
QK kết thúc Tiếp diễn had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving had been behaving
Tương Lai will behave will behave will behave will behave will behave will behave
TL Tiếp Diễn will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving will be behaving
Tương Lai trả thành will have behaved will have sầu behaved will have sầu behaved will have behaved will have sầu behaved will have sầu behaved
TL HT Tiếp Diễn will have sầu been behaving will have been behaving will have been behaving will have been behaving will have been behaving will have sầu been behaving
Điều Kiện Cách Hiện Tại would behave would behave would behave would behave would behave would behave
Conditional Perfect would have behaved would have sầu behaved would have sầu behaved would have sầu behaved would have behaved would have behaved
Conditional Present Progressive would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving would be behaving
Conditional Perfect Progressive would have sầu been behaving would have been behaving would have been behaving would have been behaving would have sầu been behaving would have been behaving
Present Subjunctive behave behave behave behave behave behave
Past Subjunctive behaved behaved behaved behaved behaved behaved
Past Perfect Subjunctive had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved had behaved
Imperative behave Let′s behave behave