Cross the line là gì

Kính chào quí vị thính đưa. Xin mời khách hàng theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 69 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vày Hằng Tâm với Christopher Cruise phụ trách nát.

Bạn đang xem: Cross the line là gì

Đang xem: Cross the line là gì

*

*

The two idioms we’re learning today are CROSS THE RED LINE và A WORD TO THE WISE.

Trong bài học kinh nghiệm lúc này, nhị thành ngữ ta học là CROSS THE RED LINE với A WORD TO THE WISE.

Alcoholic drinks are so popular at parties these days. They include cocktails, wines, liquors etc. from low khổng lồ very high alcohol degrees. Some các buổi tiệc nhỏ goers drink and remain sober, others get drunk, thua trận their senses và get inkhổng lồ troubles. Mai Lan và Mike enjoy drinking once in a while. But they know they must control themselves. They also know that alcoholic drinks are not inexpensive sầu. They have sầu to watch their budget, too.

Hồi này ngơi nghỉ những liên hoan, những một số loại rượu rất được quan tâm quá ! Có cocktail, rượu chát, rượu khỏe mạnh đủ nhiều loại, từ bỏ nồng độ thấp cho cao. hầu hết người uống rượu cơ mà giữ được thức giấc táo bị cắn dở, đa số người khác say khướt, mất lý trí cùng gây nhiều rắc rối. Mai Lan với Mike rất lâu cũng thích uống rượu. Nhưng họ biết chúng ta cần tự kiểm soát điều hành bản thân. Họ cũng biết là rượu không ít tiền 1 chút nào. Họ yêu cầu lưu ý đến túi tiền của họ nữa.

MAI LAN: The Valentine tiệc nhỏ last weekend was so much fun. I enjoyed getting together with friends & meet new people. You did, too, didn’t you?

Tiệc Valentine vào ngày cuối tuần qua vui thừa. Tôi yêu thích họp khía cạnh với các bạn với chạm chán thêm chúng ta bắt đầu. Anh cũng như vậy, đề nghị ko ?

MIKE: Yes, I did. But I think the boys drank too much. Did you see Brian gulping up the whole bottle of whiskey?

Có, tôi cũng vui lắm. Nhưng tôi thấy nhóm các bạn trai uống những quá. Cô có thấy Brian uống hết cả cnhì whiskey ko ?

MAI LAN: No. Did he? That’s too much. I remember we came to lớn his house one day when his parents were having a serious talk with hlặng about his drinking.

Không. Anh ta uống ráng đấy à? Quá lắm. Tôi nhớ một hôm bản thân cho tới đơn vị Brian đúng lúc ba má của anh đang rỉ tai rất trang nghiêm cùng với anh về sự uống rượu.

MIKE: I remember that well. They cautioned hyên not to lớn drink too much. They were afraid he would become an alcoholic.

Tôi lưu giữ lắm. Ông bà cảnh cáo anh không được uống những. Họ sợ anh thành một “alcoholic” .

MAI LAN: An alcoholic is one who drinks too much alcohol and becomes addicted to it. Right?

Một “alcoholic” là 1 fan uống các rượu quá và biến hóa nghiện nay, bắt buộc không?

MIKE: That’s right. Brian really drinks a lot, every day. His parents warned him not to cross the red line.

Đúng đó. Brian quả uống nhiều với uống mỗi ngày. Ba má hình ảnh sẽ cảnh cáo hình ảnh đừng “cross the red line”.

MAI LAN: “Cross the red line”? You mean…

“Cross the red line” ? Anh hy vọng nói…

MIKE: Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E means pass the limit where safety can no longer be guaranteed.

Cross C-R-O-S-S the red R-E-D line L-I-N-E nghĩa là đi quá trớn, quá giới hạn, an ninh thời gian kia không thể được đảm bảo.

MAI LAN: So his parents warned hyên ổn not lớn cross the red line, not to lớn drink too much, not to become an alcoholic.

Vậy cha mẹ anh chình họa cáo anh đừng “cross the red line”, “đi quá đà”, đừng có uống các nhưng mà trở thành anh nghiện rượu.

Xem thêm: Tải Ghost Win 10 Full Soft Full Driver Không Cá Nhân Hóa Mới Nhất 2019

MIKE: I hope he won’t cross the red line. It’s OK to lớn be a social drinker, but an alcoholic? Big trouble!

Tôi hy vọng anh không đi quá đà. Uống rượu cùng với các bạn đến vui thì được, nhưng thành anh nghiện tại thì băn khoăn lắm.

MAI LAN: So his parents warned him. Does he listen khổng lồ them? Does he take it seriously?

Vậy cha mẹ chình ảnh cáo hình ảnh, hình họa bao gồm nghe lời không? Có xem là Việc cực kỳ nghiêm trọng không?

MIKE: I’m afraid he doesn’t, or he can’t stop drinking, that’s a sign of becoming an alcoholic.

MAI LAN: Too bad! I hope he’d wake up & realize that his parents are right.

Phiền hậu thừa. Tôi mong muốn anh ta thức tỉnh giấc với nhận ra là phụ huynh anh đúng.

MIKE: Well, I hope so, too. His father was upphối once and raised his voice khổng lồ hlặng, “A word khổng lồ the wise is sufficient”!

Ồ. Tôi cũng mong muốn núm. Ba anh một hôm tương đối giận cùng nói cao giọng cùng với anh “a word to lớn the wise is sufficient”.

MAI LAN: So he was not happy with him and almost shouted at hyên “A word lớn the wise is sufficient”, that means…

Vậy là ông không vui về anh cùng gần như là la anh “a word to lớn the wise is sufficient”. Nghĩa là…

MIKE: He warned hyên ổn many times before & became impatient. He meant lớn tell hyên that an intelligent person wouldn’t need lớn be told in many words.

Ông chình họa cáo lót những lần rồi với trnghỉ ngơi bắt buộc mất kiên nhẫn. Ông muốn bảo nhỏ rằng một bạn sáng dạ không cần thiết phải nghe nhiều mới gọi.

MAI LAN: I got it. A word W-O-R-D khổng lồ the wise W-I-S-E. Did I spell it correctly?

Tôi phát âm rồi. A word W-O-R-D to lớn the wise W-I-S-E. Tôi đánh vần đúng không nhỉ ?

MIKE: That’s correct. “A word khổng lồ the wise”. Intelligent people underst& the issue with just a hint. They don’t need lớn have everything explained khổng lồ them in great length.

Đúng rồi. “A word khổng lồ the wise”. Người sáng dạ chỉ việc lời bóng gió là đọc vụ việc. Họ không nhất thiết phải người phân tích và lý giải những lời mang đến bọn họ.

MAI LAN: So Brian is drinking too much, he’s cthua trận to lớn crossing the red line and becoming an alcoholic.

Vậy Brian uống rượu những quá. Anh ta sắp đi quá trớn và trở thành anh nghiện tại rượu.

MIKE: And they seriously said “A word to the wise”. I hope he’s smart enough lớn listen khổng lồ his parents.

Và bác mẹ anh nói khôn xiết nghiêm chỉnh “bạn khôn chỉ cần một lời”. Tôi hy vọng anh ta đủ hợp lý cơ mà nghe lời phụ huynh.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hack Pubg Mobile Android/Ios Mới Nhất Không Cần Root Máy

Hôm ni bọn họ vừa học hai thành ngữ : CROSS THE RED LINE tức là ĐI QUÁ TRỚN với A WORD TO THE WISE nghĩa là NGƯỜI KHÔN CHỈ CẦN MỘT LỜI. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học cho tới.