Back and forth nghĩa là gì

English for Kids Learning 4 Language Skills Special Features Road khổng lồ IELTS


Bạn đang xem: Back and forth nghĩa là gì

*

Usages:from one place to another one và then baông xã again. If someone or something moves bachồng và forth between two places, they move sầu from one place to lớn the other place again và again.This idiom is used commonly by native speakers. When you speak such idioms that make you sound lượt thích a native speaker.For examples:He travels baông chồng & forth between Thủ đô New York & California.We tossed the ball baông chồng and forth between us.The tiger paced baông xã và forth in its cage.Nurses went bachồng & forth aao ước the wounded, bringing food & medicine.
- tosse: quang đãng len, nem le, tung (toss the ball: tung qua bong, toss up a coin: tung dong tien (choi sap ngua), toss money about: quang đãng tien qua cua so, an tieu hoang phi)
- cage: lồng, chuồng, củi; trại giam phạm nhân binch, công ty giam, đơn vị lao; nhốt vào lồng, nhốt vào cũi, giam giữ- wounded (a) bị tmùi hương, bị tổn tmùi hương, bị xúc phạmthe wounded: những người bị thương


Xem thêm: Tổng Hợp Những Trang Web Getlink/ Leech Link, Get Link 4Share

*
*

*

*

Được đăng bởiNguyen Vu Ngoc Tungvào lúc08:26:00
*
*Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Idm Vĩnh Viễn 100%, Tải Idm Miễn Phí Vĩnh Viễn 100%

Xem lại các bài bác cũMarch ( 3 ) February ( 2 ) November ( 2 ) October ( 1 ) August ( 4 ) May ( 1 ) March ( 3 ) February ( 6 ) January ( 1 ) November ( 1 ) October ( 1 ) July ( 1 ) April ( 3 ) March ( 5 ) January ( 3 ) December ( 15 ) November ( 8 ) October ( 1 ) April ( 1 ) March ( 1 ) February ( 5 ) January ( 2 ) December ( 4 ) November ( 2 ) October ( 5 ) September ( 5 ) August ( 15 ) July ( 4 ) June ( 3 ) May ( 9 ) April ( 3 ) March ( 1 ) February ( 1 ) January ( 19 ) December ( 47 ) November ( 72 ) October ( 82 ) September ( 8 ) August ( 4 ) July ( 4 ) June ( 8 ) May ( 1 ) April ( 8 ) March ( 47 ) February ( 59 ) January ( 76 ) November ( 1 ) October ( 11 ) September ( 2 ) August ( 8 ) July ( 5 ) June ( 5 ) May ( 2 ) November ( 2 ) October ( 6 ) September ( 8 ) August ( 21 ) July ( 5 ) May ( 2 ) February ( 3 ) January ( 4 ) September ( 1 ) May ( 1 ) February ( 2 ) January ( 1 ) November ( 4 ) October ( 1 ) September ( 1 ) June ( 2 ) May ( 1 ) April ( 7 ) November ( 1 ) August ( 3 ) November ( 2 ) April ( 1 ) January ( 2 ) October ( 1 ) September ( 1 ) August ( 22 ) August ( 1 )